Piëtas B.V.

de respectvolle benadering

Advies

Checklist
Geheel vrijblijvend bieden wij een checklist aan voor uw begraafplaats.
Door een gerichte vragenlijst vormt Piëtas B.V. zich een beeld van de sterke en zwakke kanten van de locatie. Daarna volgt een gesprek en een bezoek aan de begraafplaats. Een duidelijke analyse gebaseerd op ervaring en bevindingen bieden u handvatten voor een mogelijke aanpak van de minder sterke kanten van uw begraafplaats.

Praktisch advies
Piëtas B.V. geeft vanuit een jarenlange ervaring met het werken op begraafplaatsen praktische adviezen zonder blabla. Verschillende kerken met een eigen begraafplaats hebben hier hun voordeel mee kunnen doen. Ook met een klein budget is al veel mogelijk.
Besteed uw budget niet aan te dure en vaak onuitvoerbare plannen die al snel in “de la” verdwijnen, maar stel heldere en vooral betaalbare doelen vast.

Reglementen en verordeningen
Actualiseren van het reglement en andere administratieve optimalisering geeft een grote toegevoegde waarde.  Vaak kan worden volstaan met het aanpassen van het bestaande reglement aan de huidige normen en wensen. Daarin dient ook rekening te worden gehouden met de toekomst van de begraafplaats.
Door het uitgebreide netwerk wat Piëtas B.V. door de jaren heeft opgebouwd, is er gelegenheid tot het delen van kennis en kunde.  “Vermenigvuldigen door te delen” is hier van toepassing.

Realisatie van nieuwe grafplaatsen met hoogwaardige voorzieningen en met behoud van de historische context op een eeuwenoude begraafplaats.