Piëtas B.V.

de respectvolle benadering

Ruiming en herinrichting

Ruimingstrajecten
Piëtas B.V. adviseert en begeleidt het hele traject, om tot het ruimen van (delen van) begraafplaatsen te komen. Voorlichtingsavonden aan nabestaanden, publicaties conform de eisen in de Wet op de Lijkbezorging en het opstellen van kostenbegrotingen kunnen door Piëtas B.V. worden verzorgd.
Een ruiming is een ingrijpende gebeurtenis voor de nabestaanden. Daarom is een zorgvuldige voorbereiding van groot belang. Een transparante houding van de begraafplaatseigenaar en het aanbieden van diverse keuzemogelijkheden voor een eventuele nieuwe bestemming voor de stoffelijke resten, hebben een grote toegevoegde waarde.
Ook is door ons op enkele begraafplaatsen een verzamelgrafmonument ontworpen en gemaakt, waarop nabestaanden de namen van de overledenen kunnen laten plaatsen.
Het hele traject bestrijkt vaak meer dan enkele jaren.
Natuurlijk kan er ook voor gekozen worden om vooralsnog alleen de grafmonumenten te verwijderen als de grafrechten zijn verlopen. Voor dit daadwerkelijk ten uitvoer wordt gebracht, is het raadzaam te inventariseren of er monumenten bij zijn die behouden moeten worden als funerair erfgoed.
Piëtas B.V. is een deskundig aanspreekpunt voor zowel de begraafplaatseigenaar als de nabestaanden.

Herinrichting
Na een ruimingstraject of door veranderende inzichten kan het nodig zijn een begraafplaats (gedeeltelijk) opnieuw in te richten.
Het bieden van een hoog kwaliteitsniveau en de nodige voorzieningen als goed beloopbare paden en watertappunten, maken dat nabestaanden kiezen voor begraven.
Een graf moet goed bereikbaar zijn, ook voor de mindervalide bezoekers ervan.
Door het uitbannen van chemische onkruidbestrijding ontstaan er veel vragen rond de beeldkwaliteit van een begraafplaats. Het onkruidvrij houden van de begraafplaats en paden en het onderhoud van halfverhardingen zoals bijvoorbeeld grindpaden is geen kleine opgave.
Om ook voor de toekomst het begraven mogelijk te blijven maken, is beleid nodig wat gebaseerd is op praktische adviezen en haalbare doelstellingen. Geen dikke rapportages maar een duidelijke aanpak.
Maak gebruik van de kennis van Piëtas B.V.